نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 
 
همکار گرامی
فیلم کلاس های آموزشی مکاتبات اداری ، تنظیمات اتوماسیون و حضور و غیاب از  آدرس زیر قابل بهره برداری می باشد.
 
http://it.nahad.ir/uploads/tanzimat.zip
 
خواهشمند است بعد از مشاهده کلاس های مربوطه مشکلات خود را از طریق پیام به راهبر پاسخگو با ذکر شماره تماس و کد پرسنلی ارسال فرمایید.
همچنین شماره تلفن 84222212-021 جهت ارتباط با راهبران بخش های مختلف قابل استفاده می باشد.
با تشکر

 

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>